Home » Przedsiębiorczości

Nijkerk, Galvanistraat 2

Lokalizacja Nijkerk, Galvanistraat 2
Liczba pracowników:  250
Wielkość produkcji: 500 ton produktów z fileta / tydzień
Asortyment: Świeże produkty z fileta dostosowane do wymagań klienta produkowane za pomocą najnowocześniejszych technologii (DSI / TSM)

Różnego rodzaju produkty dla przetwórstwa a także nowatorskie rozwiązania dla segmentu Foodservice – Gastronomii oraz Sprzedaży Detalicznej pod kątem przygotowania produktu i pakowania.